07.04 – Środa “Kukułki i ptasie gniazda”.

Rozwijanie sprawności manualnej – Kukułcze jajeczka.

Przygotowanie pomocy do zajęć. Dla każdego dziecka nożyczki i narysowane na bloku technicznym kontury jajek różnej wielkości.Dzieci wycinają kontury jajek po śladach. Gotowe jajka gromadzą w pojemniku.

Porównywanie wielkości jajek różnych ptaków.

R. wzbogaca wiedzę dziecka. Pokazuje na zdjęciu jajka różnych ptaków. Zwraca uwagę na ich wygląd, mówi, jaki ptak znosi dane jajko.

Następnie R. pokazuje dziecku na zdjęciu kukułkę i jej jajka. Przekazuje ciekawostki na temat wyglądu i zwyczajów tych ptaków wiosną. Kukułka nie buduje gniazda. Swoje jajka podrzuca do gniazd innych ptaków. Obserwuje się także zwyczaj wyrzucania przez kukułkę jajek innych ptaków z ich gniazd.

Zabawy matematyczne

  • Dziecko układa na stole wycięte wcześniej jajka, w kolejności od najmniejszego do największego.
  • W takiej kolejności przykleja je do kartki.
  • Koloruje najmniejsze jajko na niebiesko, największe na czerwono, jajko trzecie licząc od lewej strony na żółto.

Karta pracy, cz. 2, nr 26.

Dzieci: − kolorują bociana według wzoru,− rysują po szarych liniach rysunków jajek,− wskazują najmniejsze jajko i największe jajko