08.04.2021 CZWARTEK

TEMAT : KTO DO NAS WRACA NA WIOSNĘ 

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty.
Obrazki: skowronka, bociana, jaskółki, sójki, wróbla.
Rodzic czyta wiersz, w odpowiednich momentach pokazując obrazek właściwego ptaka.
Przyszła wiosna,
a tuż za nią
ptaki przyleciały.
Teraz będą
jak co roku
gniazda zakładały.
Bocian lubi
patrzeć z góry –
dom ma na topoli.
Za to żuraw
wśród mokradeł
raczej mieszkać woli.
A jaskółka
gdzieś pod dachem
gniazdko swe zakłada.
Zaś kukułka
swoje jajka
niesie do sąsiada.
Tyle ptaków
powróciło
do nas razem z wiosną!
W dużych gniazdach,
małych gniazdkach
niech pisklęta rosną!

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
−Jakie ptaki są wymienione w wierszu?
−Gdzie znajduje się dom bociana?
−Jak myślicie, co to są mokradła?
−Gdzie zakłada gniazdko jaskółka?
−Co robi z jajkami kukułka?
−Jak się nazywają dzieci ptaków?

Zabawa matematyczna Żabki w stawie.
Potrzebne będą: niebieska kartka w kształcie stawu (owalna), 5 obrazków żabek (lub np.pięć zielonych papierowych kółeczek, pomponików czy co Państwo znajdziecie w swoich domowych zasobach)
Rodzic prosi dziecko aby umieściło w stawie dwie żabki. Doskoczy do nich jeszcze jedna żabka(dziecko dokłada żabkę). Rodzic pyta „Ile jest teraz żabek?” Rodzic może modyfikować w dowolny sposób zarówno liczbę dodawanych, jak i odejmowanych obrazków żabek.

Rozwiązywanie zagadek M. Smułki, dotyczących ptaków powracających na wiosnę do Polski.
Obrazki: bociana, skowronka, jaskółki, kukułki (zamieszczone powyżej)

#Ma długie czerwone nogi,
długi dziób.
Choć żabek nie lubi,
to czasem je zje. (bocian)
#Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka,
bo właśnie wołamy na wiosnę… (skowronka)

#Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach
i choć, nie wiem czemu, robi kółka,
to wiadomo, że to… (jaskółka)
Ptaszek, o którym myślę, boi się huku,
a oprócz tego często woła: kuku, kuku. (kukułka
)

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE