1 MIEJSCE W KONKURSIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”EKOCYRKULARNI”

Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym „Ekocyrkularni” rozstrzygnięty.

Ideą konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, w tym promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego).

Ze 159 zgłoszeń podlegających ocenie konkursowej, jury wyłoniło 10 laureatów w 3 kategoriach.

Kategoria przedszkole:I miejsce i nagroda w wysokości 8 000 zł: Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Nadarzyńska 54, 05–500 Piaseczno;

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów, odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.