26.03.2020- Jeżyki

Wiosenne przebudzenie- tydz IV

Wiosna idzie przez park- praca z obrazkiem inspirowana wierszem B. Formy “Przybycie wiosny”

Spojrzał w okno mały Paweł,

a w ogrodzie wiosna

świeżą trawkę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie moi mili

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni, gdy ogrzają nimi ziemię,

świat się zazieleni.

  • Odszukaj na obrazku oznaki wiosny i nazwij je
  • wymień nazwy roślin i zwierząt występujących w parku