Czwartek 08.04 – “Ptasie domy”.

Ptaki i ich domy – zabawa dydaktyczna.
Powitanie zabawą paluszkową z wykorzystaniem rymowanki Krzysztofa Sąsiadka Ćwir,
ćwir.
R. prosi dziecko o naśladowanie jego ruchów. Recytuje wierszyk, zbliża palce obu dłoni, tworząc dziobki, i jednocześnie zbliża do siebie obie dłonie. Następnie zahacza kciuk lewej
dłoni o kciuk prawej dłoni, rozprostowuje palce, unosi dłonie w górę i porusza palcami.
R. powtarza zabawę kilka razy.
Ćwir, ćwir, ćwir ćwir
ptaszki śpiewają.
Fyr-fyr, fyr-fyr
ptaszki fruwają.

Karta pracy, cz. 2, nr 27.

Dziecko:
−− słucha nazw ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę,
−− dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby).
R. pyta dziecko;
−− Dlaczego ptaszki wiją gniazdko?
−− Czym dla ptaków jest ich gniazdko? Dziecko rysuje po śladzie drogę skowronka do gniazda.

Pierwszy motyl – zajęcia plastyczne.

Wysłuchanie wiersza Iwony Róży Salach Tyle… (Wiersze dla Krzysia i Weroniki).
Motyle… A ile? Tyle!
Tyle, że nikt ich nie zliczy,
nawet ten, co długo ćwiczy.
Jeden żółty jak kwiat na łące.
Drugi biały
jak chustka w twej rączce.
Trzeci – czerwony
jak w polu maki.
A czwarty –
nakrapiany taki.
Motyle… A ile? Tyle!

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.
R. pyta dziecko:
−− O jakich owadach była mowa w wierszu?
−− Ile było motyli i jak one wyglądały?
R. pokazuje na planszy postacie, jakie przyjmował motyl wcześniej, zanim stał się dorosły, i je nazywa.

Następnie R. pokazuje dziecku zdjęcia najczęściej spotykanych wiosną motyli: cytrynka, rusałki admirał i pazia królowej.

Część plastyczna – Pierwszy motyl.
Wyprawka, karta nr 22, klej, nożyczki, taśma klejąca, sztywny sznurek, rolka tekturowa oraz dwie serwetki.

Dziecko:
−− wycina z karty niebieski prostokąt i okleja nim tekturową rolkę,
−− serwetki zwija w środku, aby miały kształt kokardki, i skleja taśmą klejącą, według instrukcji,
−− nakleja głowę motyla zgodnie z instrukcją, po jednej stronie rolki,
−− przykleja do główki motyla dwa niewielkie kawałki sznurka, które będą jego czułkami,
−− z drugiej strony rolki przykleja serwetkę – skrzydła, zgodnie z instrukcją.