Czwartek 14.05 ,,Kwiaty majowej łąki”

Nauka II zwrotki piosenki: Mała biedroneczka

Dziecko przypomina powtarzające się dwa pierwsze wersy – recytuje z rodzicem i indywidualnie. Powtarza na rodzicem dalszy fragment drugiej zwrotki. Podczas dwóch pierwszych zwrotek biega i naśladuje lot biedronki, a podczas refrenu zatrzymuje się, unosi ręce do góry i obraca się wokół własnej osi.

Praca plastyczna: Maki i chabry

Grupa ,,Motylki”: wyprawka plastyczna, karta nr 28, kredki, bibuła, klej

Dziecko:

  • rysuje po śladzie – kończy rysować łąkę,
  • wykleja płatki maków czerwoną bibułą, a niebieską – kwiaty chabrów

Grupa ,,Biedronki”: wyprawka plastyczna, karta nr 27, klej, jasnozielony karton A4, ciemnozielona kredka i flamaster (lub farby i pędzel), nożyczki

Dziecko:

  • wycina obrazki główek kwiatów,
  • zagina w odpowiednich miejscach i przykleja do kartonu,
  • dorysowuje (domalowuje) kwiatom łodyżki oraz łąkę – trawy i inne rośliny

Prezentacja prawidłowej artykulacji głoski ,,z”

lusterko

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski z: usta szeroko otwarte, język leży płasko na dole, czubek języka dotyka dolnych zębów. Zęby zbliżamy do siebie, wargi rozciągamy szeroko, jak do uśmiechu. Wydychając powietrze, dziecko naśladuje odgłos lecącej osy zzz… Rodzic zwraca uwagę, aby przy głosce z nie wybrzmiewała dodatkowo głoska y. Dziecko powtarza za rodzicem głoskę z, kontrolując w lusterku pracę języka. Następnie powtarza sylaby: za, zo, ze, zu, zy.

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej: Majowa łąka

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dziecko powtarza fragment tekstu: za, zo, ze, zu, zy, to majowe dni!

Majowa łąka,
pachnąca łąka;
Tu widać myszkę,
słychać skowronka…
Za, zo, ze, zu, zy
to majowe dni!

Pająk zaplata
pośród traw sieci,
a mała pszczółka
do kwiatka leci.
Za, zo, ze, zu, zy
to majowe dni!

Ważka spogląda
na dół ciekawie.
Kret nowy kopiec
wykopał w trawie.
Za, zo, ze, zu, zy
to majowe dni!

Bąk bzyczy głośno,
trzmiela szukając,
A wokół brzozy
wciąż biega zając.
Za, zo, ze, zu, zy
to majowe dni!

Na małym krzaczku
przysiadła mucha.
Z wielką uwagą
motyla słucha.
Za, zo, ze, zu, zy
to majowe dni!

I konik polny
też nie próżnuje,
małej biedronce
kropek pilnuje.
Za, zo, ze, zu, zy
to majowe dni!

Tyle się dzieje
ciągle na łące!
Aż z ciekawością
zerka tam słońce.
Za, zo, ze, zu, zy
to majowe dni!

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze: Odgłosy łąki

Dziecko biega, naśladując podany przez rodzica odgłos zwierzęcia żyjącego na łące: konik polny – cyk, cyk, żaba – kum, kum, skowronek – fiu,fiu.

Ćwiczenia językowe: Czerwony jak…

Dziecko podaje nazwy znanych mu kolorów, a następnie podaje nazwy przedmiotów, roślin zwierząt, które kojarzą się im z tym kolorem, np. czerwony jak jabłko. Może również wymyślać nawy nowych kolorów, odwołując się do swoich doświadczeń, np. kolor malinowy, kolor plażowy.