Czwartek 15.04.21 “Domy zwierząt wiejskich”

Gdzie mieszkają zwierzęta wiejskie? – zagadki obrazkowe inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej Domy zwierząt.

Rodzic czyta  wiersz

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam,

a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam.

W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią,

a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.

A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom.

Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą.

 Rozmowa na temat wiersza.

Pytamy  O jakich zwierzętach była mowa w wierszu? Jak nazywa się dom świnki (psa, konia, kury, krowy)? Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku?

Rozwiązywanie zagadek obrazkowych.

 Pokazujmy  dziecku zdjęcia zakryte szarym lub białym  papierem (każde zdjęcie jest zakryte papierem przeciętym na cztery części, aby można było je powoli odkrywać). Stopniowo odkrywamy pierwsze zdjęcie. Dziecko stara się zgadnąć, co znajduje się na zdjęciu. Dzieli rytmicznie nazwy domów zwierząt wiejskich (na sylaby) i wyklaskuje liczbę sylab..

 Łączenie zdjęć zwierząt ze zdjęciami ich domów.

Układamy  na dywanie zdjęcia: krowy, kury, konia, psa, świni oraz domów tych zwierząt. Dziecko układa zdjęcia zwierząt jedno pod drugim i dzieli rytmicznie ich nazwy. Następnie obok zdjęć zwierząt układa zdjęcia ich domów i je nazywa

 Wiejski zwierzyniec – zajęcia plastyczne.

Duże, płaskie, tekturowe pudełko, brązowa krepina, puste pudełka po zapałkach.

 Proponujemy dzieciom wykonanie makiety przedstawiającej wiejską zagrodę. Układamy na dywanie duże, płaskie, tekturowe pudełko. Wykładamy je brązową krepiną. Zachęcamy do wykonania sylwet zwierząt wiejskich, które będą przebywały w zagrodzie. Z pomocą dziecko dzieli zagrodę na trzy części (wykorzystując puste pudełka po zapałkach). W każdej z nich znajdzie się inny gatunek zwierząt.

Wyprawka, karta nr 23 – Wiejski zwierzyniec, klej, nożyczki, naklejki, pudełko.

Dziecko:

−wycina z karty pracy wszystkie kształty zaznaczone konturami,

−składa je i sklejają według instrukcji,

−dokleja śwince uszy, a kurczęciu skrzydła i grzebień we właściwych miejscach, zgodnie z instrukcją.

 Umieszczenie sylwet zwierząt w odpowiednich miejscach zagrody.

Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Latające talerze.

 Do zabawy można zaprosić wszystkich domowników. Stajemy na wyznaczonej przez rodzica linii. Kolejno rzucamy  w dal papierowymi talerzami. Dziecko obserwuje sposób ich lotu. Wskazuje talerz, który został najdalej rzucony. Rodzic  z pomocą dziecka liczy swoimi krokami odległość od linii startu do leżącego na trawie talerza .Zabawę możemy powtarzać

Wykonanie elementów uzupełniających do wiejskiej zagrody: drzewek, krzewów, kępek trawy.

Zielony papier kolorowy lub zielone kartki, zielona krepina, szablony drzew, krzewów, małe prostokąty, nożyczki, klej, plastelina.

Układamy na stole pomoce plastyczne oraz wykonaną wcześniej z pudełka zagrodę z sylwetami zwierząt. Zachęcamy dziecko do zrobienia sylwet drzew, krzewów, kępek trawy i umieszczenia ich w zagrodzie. Dziecko odrysowuje od szablonów sylwety drzew i krzewów, wycina je i przykleja za pomocą plasteliny do ścianek pudełka. Białe prostokąty okleja zieloną krepiną, nacinają ją na górze – wykonują kępki traw.