DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW

Szanowni Rodzice,
W dyspozycji Przedszkola nr 10 jest już polisa ubezpieczenia dzieci  od NNW. Załącznikiem do polisy będzie lista dzieci, których rodzice zdecydują się na proponowane ubezpieczenie.                                                                                                     Dziecko zostanie objęte polisą w chwili zaksięgowania wpłaty składki  na rachunku ubezpieczyciela.
W załączonych poniżej materiałach Ubezpieczyciela dostępny jest druk przelewu(załącznik jak opłacić polisę).
Zainteresowanych prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany rachunek bankowy  (nie przyjmujemy wpłat gotówkowych w placówce).
Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.