Dyżur wakacyjny 2024

Rozpoczynają się zapisy na dyżury wakacyjne organizowane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
Terminy składania kart:
13 maja – 17 maja 2024 r. – składanie kart zapisu do przedszkola macierzystego, do którego aktualnie uczęszcza dziecko, w godzinach ustalonych wewnętrznie przez przedszkole;
20 maja – 29 maja 2024 r. – składanie kart zapisu do innych, niż macierzyste, przedszkoli publicznych.
Szczegółowe zasady organizowania dyżurów wakacyjnych dostępne są na stronach internetowych przedszkoli. Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o miejsce na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 10 w Piasecznie , znajdą Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI .