Dzień Listonosza

Kotki poznały zawód listonosza. Wykonane przez siebie pocztówki włożyły do skrzynki.