” Funkcjonowanie Przedszkola od 1 września 2020r.”

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 2 lipca 2020 przedszkola będą działały według określonych wytycznych.

Miesiąc wrzesień, ze względu na powrót dzieci po wakacjach i ich obecność w wielu miejscach w Polsce i za granicą, chcielibyśmy potraktować jako miesiąc podwyższonego ryzyka. Aby zapewnić dzieciom i pracownikom możliwie maksymalne warunki bezpieczeństwa przedszkola będą działały w podwyższonym reżimie sanitarnym.

  •  Prosimy również rodziców nie pracujących, aby w miesiącu wrześniu nie przyprowadzali dzieci do przedszkola (z wyjątkiem dzieci 6 letnich). Prośba ta jest podyktowana warunkami, które musi spełnić przedszkole, a mówią one o metrach koniecznych do zapewnienia na jedno dziecko, w związku z tym liczebność grup przedszkolnych powinna być mniejsza. Dajmy szansę rodzicom pracującym.
  • Prosimy również rodziców o wypełnienie oświadczenia dostępnego w przedszkolach, celem zaplanowania organizacji pracy przedszkola i posiłków dla dzieci. Oświadczenia prosimy składać do dnia 27.08 na maila: przedszkolenr10p@wp.pl
  • Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbędą się dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
  • Wciąż obowiązuje zakaz wchodzenia osób trzecich do budynków przedszkolnych, w tym rodziców. Odstępstwem będzie pierwszy tydzień, w którym rodzice dzieci trzyletnich lub nowych będą mogli towarzyszyć dziecku do momentu wejścia dziecka na salę, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Rodzic będzie musiał poddać się mierzeniu temperatury, dezynfekcji rąk oraz obowiązkowi zasłaniania nosa i ust.
  • Wszystkie gminne przedszkola będą otwarte w godzinach 7.00- 17.00.
  • Dzieciom będzie mierzona temperatura przy wejściu, dyrektor placówki może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacji podwyższonej temperatury.
  • We wrześniu nie będą organizowane żadne wyjścia dzieci poza placówki, nie będą też zapraszani do przedszkola goście i nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe. Wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu do przedszkola osób trzecich.
  • Dzieci nie mogą przynosić zabawek do przedszkola.

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i ścisłą współpracę. Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje możliwość zarażenia się wirusem zarówno dzieci jak i pracowników przedszkoli.