Gazetka przedszkolna

Przybliżamy postać Stanisława Moniuszki – gazetka

W tworzeniu gazetki najważniejsza jest aktywność twórcza dzieci, oparta na ich własnych pomysłach. adaniem dzieci było przygotowanie ciekawych informacji dotyczących twórczości Stanisława Moniuszki. Gazetka zastała umieszczona na korytarzu i na stronie internetowej przedszkola i jest dostępna dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.