Gminny Konkurs Fotograficzny „Wiosenna eksplozja”

Regulamin
Celem konkursu jest:

 • rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci
 • zatrzymanie w kadrze wycinka krajobrazu Polski w okresie wiosny,
  uchwycenie jego piękna i wyjątkowości
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej
 • popularyzowanie twórczości fotograficznej
  Warunki uczestnictwa
  :
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat
 2. Zadanie konkursowe to uchwycenie na zdjęciu przyrody wiosną;
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 prace;
 4. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi przez
  dziecko z pomocą rodzica/opiekuna; przystępując do konkursu uczestnik
  zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie
  kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby; nie naruszają praw
  autorskich osób trzecich
 5. Praca konkursowa ma być zdjęciem wywołanym w formacie 10×15
 6. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą
  informacje gdzie zostały wykonane wraz z opisem co ono przedstawiają,
  imię i nazwisko dziecka; nazwę grupy
 7. Zdjęcie nie może zawierać ujęć twarzy i sylwetek osób
 8. Fotografia zgłoszona do konkursu przechodzi na własność Organizatora,
  który zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi zdjęciami
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego warunków

Terminarz konkursu:

 1. Zdjęcia wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć
  do wychowawcy grupy do 07.05.2021 r.
 2. Kryteria oceniania: zgodność fotografii z tematyką konkursu,
  oryginalność wykonanego zdjęcia; wrażenia artystyczne
 3. Komisja konkursowa wybierze spośród przekazanych prac, laureatów
  konkursu i wyłoni spośród nich zwycięzcę
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.05.2021
 5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody .

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !