Ilustracja do wiersza D. Gellner ,,Jesienny pociąg”. Rysowanie kredkami.