Informacja dla Rodziców

 Drodzy  Rodzice,

             Okoliczności, w których obecnie się znajdujemy są szczególne i wymagają    od Przedszkola i Rodziców współpracy w zakresie realizacji podstawy programowej. Praca na odległość jest dziś wyższą koniecznością i stanowi wyzwanie. Nauczyciele  na bieżąco przygotowują  dla dzieci materiały do pracy zdalnej w domu, które                    są dostępne w zakładce danej grupy. Z nauczycielkami można kontaktować się drogą mailową. Adresy mailowe są dostępne na stronach grupowych .

         Najbliższy czas spędzą Państwo ze swoimi dziećmi, w związku z tym zachęcamy aby:

  • mądrze organizować  czas dzieciom ( czytanie książek, gry edukacyjne, układanki, kolorowanki, zabawy ruchowe, wspólne gotowanie),
  • ćwiczyć z dziećmi codziennie co najmniej 15 minut czytania, liczyć przy każdej                   nadarzającej się okazji, utrwalać cyfry, zachęcać do kreślenia liter i cyfr,   ale pod nadzorem rodzica- należy zwrócić uwagę na właściwy sposób (kierunek) pisania,
  • wykorzystać ten czas na pogłębienie więzi z dzieckiem, z rodzeństwem,
  • stosować zalecenia GIS dotyczące higieny,
  • na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz ogłoszenia umieszczane na stronie Przedszkola
  • zapoznać  się z programem „Wesoła nauka” – pasmo dla najmłodszych https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2