Informacja dot. Strajku

Szanowni Państwo,

Informuję, że nasza placówka weszła w spór zbiorowy, a w wyniku referendum strajkowego pracownicy przedszkola opowiedzieli się za strajkiem.

W związku z tym, istnieje potencjalne zagrożenie, że od 8 kwietnia rozpocznie się  strajk w naszym Przedszkolu .

W tej sytuacji  trudne będzie zagwarantowanie  Państwa dzieciom opieki.

Rodziców proszę  o zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji  organizacyjnej   w Przedszkolu. Protestujący walczą o godność i podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, ponieważ bez tej zmiany nie będzie możliwa poprawa stanu polskiej edukacji.

Informacje na temat strajku będą umieszczane na stronie internetowej placówki.

 Informuję , że rodzicom dzieci do 8. roku życia przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy ( art. 3 pkt. 3  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996r. Dz.U. Nr 60 poz. 281).

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty