KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ

KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ

1. Organizator: WYCHOWAWCY GRUPY „JEŻYKI”

2. Cel konkursu:

a) rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci

 b) zachęcanie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki

c) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych

d) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników

 3. Termin i miejsce imprezy:  Przedszkole 10, sala „Jeżyków”, termin jeszcze nie znany

4. Warunki uczestnictwa: w przeglądzie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z grupy Jeżyki ( nie ma kart zgłoszenia)

 5. Zasady uczestnictwa:

  • uczestnicy wraz z opiekunami przygotowują jeden utwór śpiewany o tematyce wiosennej, przyrodniczej lub świątecznej
  • dopuszczalne jest przygotowanie piosenki własnej, np. ułożenie własnego tekstu do znanej melodii
  • udział biorą soliści lub zespoły wokalne nie przekraczające 3 osób
  • każdy uczestnik występuje tylko raz ( jako solista lub w zespole)
  •  uczestnik może wykonywać piosenki korzystając z pomocy akompaniatora lub nagrania audio (zapis na CD, mp3)
  • uczestników oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które kierować się będzie następującymi kryteriami:

– doborem repertuaru

 – pomysłowością

 – ogólnym wyrazem artystycznym,

– techniką wykonania,

– poprawnością emisyjną i czystością intonacyjną

Zapraszamy do udziału!

 Z pozdrowieniami – Pani Kasia i Pani Arleta !