Kwiecień

Tydzień III
Środa 14.04.2020 “Tyle stóp, tyle kroków”

1. Poranna gimnastyka

2. Ćwiczenia ortofoniczne

3. Zajęcia “Długi, krótki” – ćwiczenia w mierzeniu długości.
( Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary. )

4. Karta pracy, cz. 4, s. 7.
Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić. Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od prawej strony.

5. Ćwiczenia gimnastyczne

5. Karty pracy , cz. 4, s. 8