Materiały do pracy – kwiecień – tydzień II

CZWARTEK – Motywy wielkanocne

Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Na podwórku. 

Rodzic recytuje wiersz, a dziecko powtarza po nim sylaby.

Gospodyni razem z dziećmi

święconkę szykuje.

O-ho, ho, ho!

O-ho, ho, ho,

jajeczka maluje.

Biega kurka po podwórku

i gdacze z radości.

Ko, ko, ko, ko.

Ku, ku, ku, ku.

Wita wszystkich gości.

Kogut dumnie pierś wypina.

Ko, ko, ki, ku.

Ale pięknie wyglądają

twe jajka w koszyku.

Ćwiczenie fonacyjne Kury na podwórku

Dziecko powtarza za rodzicem sylaby z wiersza: O-ho, ho, ho! Ko, ko ,ki, ku. Ku, ku, ku, ku! na różne sposoby – głośno, cicho, wesoło, smutno, dynamicznie, spokojnie.

Mapa myśli – Jakie może być jajko?

Dziecko podaje określenia mówiące o tym, jakie może być jajko np: duże, małe, świeże, nieświeże, całe, potłuczone, białe, kolorowe. Rodzic zapisuje pomysły dziecka na kartce papieru zaczynając od umieszczenia na środku sformułowania Jakie może być jajko?. Następnie dorysowuje strzałki i notuje to co wymyśli dziecko.

Ćwiczenie grafomotoryczne Pisanki

Dziecko kreśli po śladzie wykropkowany wzór.

Piosenka Gdacze kura: Ko, ko, ko.

Rodzic wspólnie z dzieckiem śpiewa piosenkę.

Tekst:

1. Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, Ciągle gdacze, A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, W górę skacze, Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, Hałasuje, I się niczym, ani nikim nie przejmuje, Nie przejmuje.

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, W nocy ko, ko, ko, ko, Przez dzień cały ko, ko, ko, Ciągle ko, ko, ko, ko, Tylko ko, ko, ko, ko, Na okrągło ko, ko, ko!

2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, Nie zamyka, Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, Swe zatyka, Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, Denerwuje, Więc na karę kura za to zasługuje, Zasługuje.

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, W nocy ko, ko, ko, ko, Przez dzień cały ko, ko, ko, Ciągle ko, ko, ko, ko, Tylko ko, ko, ko, ko, Na okrągło ko, ko, ko!

Po wysłuchaniu i zaśpiewaniu piosenki rodzic pyta dziecko:

  • Co robi kura na podwórzu?
  • Czy kura dobrze się zachowuje?
  • Czy kura przeszkadza innym?
  • Czy kura zasługuje na karę?