Materiały do pracy – kwiecień – tydzień III

ŚRODA – Na wiejskim podwórku

Ćwiczenia słuchowe Jakie to zwierzę?

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a dziecko podaje pełną nazwę (np. ku-ra – kura, kro-wa – krowa, ka-czka – kaczka, świ-nia – świnia)

Słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka

Rodzic włącza nagranie z odgłosami zwierząt i pyta dziecko jakie zwierze wydaje taki dźwięk.

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Jesteśmy zwierzętami

Rodzic wybiera zwierzę (np. kura, krowa, kaczka, świnia) i prosi dziecko aby naśladowało odgłosy jakie wydaje te zwierzę.

Zabawa dydaktyczna Co od kogo mamy?

Rodzic pyta dziecko dzięki jakiemu zwierzęciu otrzymujemy dany produkt. Jeśli jest możliwość wydrukowania obrazków dziecko może przyporządkowywać dane zwierze do produktu spożywczego.

1.

Mleko

Odpowiedź

Krowa

oraz

Koza

2.

Jajka

Odpowiedź

Kura

Zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny zwierząt z wiejskiego podwórka

Potrzebne materiały: różnokolorowa plastelina, pisak, nożyk lub sonda

Dziecko wykonuje zwierzęta z plasteliny np. krowę, kurę, świnię, mysz, żabę, kota, psa.

Przykładowa żaba z plasteliny

Przykładowy kot z plasteliny

Zabawa ruchowa – Kto jak skacze

Dzieci śpiewają piosenkę razem z rodzicem i poruszają się w jej rytm skacząc.