Materiały do pracy – kwiecień – tydzień III

CZWARTEK – W chlewiku

Praca plastyczna: Rodzina świnek

wyprawka plastyczna, karta nr 25, kredki, klej, nożyczki, włóczka.

Dziecko:

  • wycina z karty, częściowo pokolorowane, rysunki świnek i kończy je kolorować na różowo,
  • składa świnki według instrukcji tak, aby można było je postawić (w stadzie),
  • przykleja świnkom ogonki z włóczki,
  • nazywa każdą z nich według własnego pomysłu.

Silar
CC BY-SA 4.0
Prosięta świni złotnickiej pstrej

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Marsz dla wiosny.

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę? W jaki sposób to robiły? Powtarza wiersz, a dziecko za nim fragment: Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

Idzie gąska po podwórku.
Za nią gąski – jak po sznurku.
Idą zgodnie i gęgają,
za swą mamą powtarzają.
Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

Kto melodię taką zna?
Mama gąska zagęgała,
bo przywitać wiosnę chciała.
Małe gąski też gęgały,
wiosnę także witać chciały.
Gę, gę, gę, ga, ga, ga!
Kto melodię taką zna?

Jdforrester CC BY 1.0

Nagle kogut ścieżką wąską
przybiegł za ostatnią gąską.
Gęgać nie potrafi wcale,
za to pieje doskonale!
Gę, gę, gę, ga, ga, ga!
Kto melodię taką zna?

Hasznalt CC BY-SA 3.0

Nawet kotka, choć ciut głucha,
też muzyków chce posłuchać.
Gę, gę, gę, ga, ga, ga!
Kto melodię taką zna?

Kobretti CC BY-SA 3.0

Ćwiczenia oddechowe Gęsi puch

Rodzic pokazuje gęsie pióra, którymi wypychano dawniej poduszki. Dziecko kładzie je na wierzchu dłoni, wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami – stara się jak najdłużej utrzymać gęsie piórko w powietrzu.

Piosenka Rolnik sam w dolinie