Materiały do pracy – kwiecień – tydzień V

CZWARTEK – Najpiękniejszy dom

Praca plastyczna Najpiękniejszy dom

Wyprawka plastyczna, karta nr 11, kredki, czerwona bibuła

Dziecko:

  • wypycha części domu,
  • koloruje dom i przykleja dach z czerwonej bibuły i komin,
  • nakleja obrazki okien i drzwi,
  • składa dom według instrukcji.

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja miejscowość

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: Czym różnią się domy na wsi i w mieście? Powtarza wiersz, a dziecko- fragment tekstu: Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!

Ile bloków stoi w mieście!
Jedne duże, inne małe.
Ten jest żółty, tamten szary,
a te obok – całkiem biały.
Mkną ulicą samochody;
Wszędzie pełno zakamarków.
By odpocząć od hałasu,
zawsze można iść do parku.
Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!

MOs810
CC BY-SA 4.0

Na wsi domów jest niewiele;
spokój zwykle tam panuje.
Za dnia słychać śpiew skowronka,
nocą sowa pohukuje.
Czasem piesek przerwie ciszę,
kiedy biega po ogrodzie.
Kogut pieje, krowa muczy,
kaczka kwacze gdzieś na wodzie.
Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!

Adrian Grycuk
CC BY-SA 3.0 pl

Jacek Halicki
CC BY-SA 4.0

Czy to miasto, czy to wioska,
wielkie bloki, małe domy,
najważniejsze by prócz domu
mieć rodzinę i znajomych!
Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!

Zabawa matematyczna Liczenie pięter

klocki: lego lub drewniane

Dziecko układa fundament – parter dla wieży – a następnie buduje wieżę z kolorowych klocków. Licząc piętra, używa liczebników porządkowych: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte.

Ćwiczenie sprawności manualnej Droga do przedszkola

plastelina, cerata na stół, klocki

Dziecko lepi z plasteliny cienkie wałeczki, łączy ze sobą, tworząc drogę na ceracie, która prowadzi do przedszkola zbudowanego z klocków. Droga ta jest ulepiona z równoległych wałeczków plasteliny.