Nowoczesne aranżacje pieśni

Nowoczesne aranżacje pieśni Stanisława Moniuszki
Jednym z działań naszych dzieci w ramach projektu „Moniuszko współcześnie” było
opracowanie nowoczesnej aranżacji do klasycznych pieśni Stanisława Moniuszki. Dzieci
akompaniowały na przedszkolnym instrumentarium C. Orffa, na kolorowych dzwonkach
naciskanych i na Bum Bum rurkach.