Piątek, 09.04 – “W konarach drzew”

Zabawa ruchowa – “Ptaszki fruwają”

Rozwijanie percepcji słuchowej – Dzięcioł stuka w drzewo.
Potrzebne są: pojemnik, klocki.
R. klaszcze kilka dźwięków (do pięciu lub więcej). Dziecko liczy uderzenia, wybiera z pojemnika odpowiednią liczbę klocków i układa je przed sobą. R. sprawdza wykonanie zadania. Następnie dzieci mówią, ile razy dzięcioł zastukał w drzewo, i dla utrwalenia tyle samo razy klaszczą w dłonie.

Karta pracy, cz. 1, nr 28.

Dziecko czyta z R. tekst wyrazowo-obrazkowy (R. czyta wyrazy, a dziecko podaje nazwy
obrazków).
•• Rozmowa kierowana na podstawie tekstu.
R. zadaje pytania:
−− Dokąd wybrali się Olek i Ada z dziadkiem?
−− Co zobaczyli na spacerze w parku?

Dziecko kończy rysować ptaki według wzoru.

O jakim ptaku jest mowa?” – rozwiązywanie zagadek.

Po pniach drzew on skacze. puka dziobem w korę. Pewnie gdy są chore jest tych drzew doktorem – dzięcioł.

Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. Gdy ujrzy go żabka, do wody umyka – bocian.

Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze. Przy oknie na ścianie muruje mieszkanie – jaskółka

Ćwiczenia plastyczne – Ptasie gniazdka.
Potrzebne są: podkładka/talerzyk papierowy, plastelina w różnych kolorach.
Dziecko lepi z plasteliny na podkładce ptasie gniazdka z jajeczkami: ugniata
plastelinę, spłaszcza ją i ponowne ugniata. Następnie formuje kulki różnej wielkości
i w różnych kolorach. Na koniec wykonują gniazdka i umieszczają w nich wykonane
jajeczka. Mówią, ile jajeczek znajduje się w ich gniazdkach.