Piątek 15.05 ,,Jak tu pięknie i wesoło”

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej: Tęczowa łąka

Rodzic wskazuje odpowiednie obrazki podczas czytania wiersza

Lśni jak tęcza – łąka w maju.
Kolorów tu tyle!
Na stokrotkach, mleczach, makach
siadają motyle.

Z norki właśnie wyszła myszka,
a za nią jej dzieci.
A nad nimi, w stronę stawu
wielki bocian leci.

Pszczółka bawi się w kolory
czerwonego szuka.
Gdzieś na samym skraju łąki,
dzięcioł w drzewo stuka.

Konik polny już się zmęczył
i gra coraz ciszej.
A do taktu, na rumianku
osa się kołysze.

Bąk coś bąknął niewyraźnie,
mocno zawstydzony
W łapkach przyniósł słodki nektar
dla swej przyszłej żony.

A spod liścia, po łodydze
wspięła się dżdżownica
i rozgląda się po łące,
i wszystkim zachwyca!

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu

  • Jakie zwierzęta występowały w wierszu? (Rodzic może przeczytać wiersz jeszcze raz. Dziecko, jeśli chce wskazuje i nazywa zwierzęta na obrazkach)
  • Czy łąka w maju jest kolorowa czy ponura?
  • Które zwierzę zamieszkujące łąkę podoba wam się najbardziej? Dlaczego?

Zabawa językowa: Łąka

Rodzic dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy mieszkańców łąki i roślin tam występujących (np. mo-tyl, bied-ron-ka, chab-ry). Zadaniem dziecka jest płynne wypowiedzenie nazw.

Ćwiczenia ruchowe

chusteczka szyfonowa lub inna

Ćwiczenie z elementem rzutu i łapania:
Dziecko dłońmi ściska mocno chusteczkę, a następnie wyrzuca ją w górę jak najwyżej i łapie.

Ćwiczenie mięśni nóg:
Dziecko wysoko unosi kolana i stara się przełożyć chusteczkę raz pod prawym, raz pod lewym kolanem.

Ćwiczenie przeciw płaskostopiu:
Dziecko siedzi z rękami podpartymi z tyłu i podnosi chusteczkę palcami stóp

Rozwiązywanie zagadek

Wskazywanie zwierząt, roślin – rozwiązań zagadek wśród obrazków

Ma długie nogi i dziób czerwony,
wrócił niedawno z dalekiej strony.
Z żabkami raczej niechętnie gada,
taka to jego największa wada! (bocian)

Skaczą zielone po majowej łące,
ogrzewa je ciepłe, wesołe słońce.(żaby)

Wolno sunie, hen przed siebie,
nie poprosi o domek ani mnie, ani ciebie.
Ma go ciągle na sobie,
nie służy tylko ku ozdobie. (ślimak)

Gdy zaświeci słonko
nad majową łąką,
wesoło latają
i kolorowe jak one
kwiaty odwiedzają.(motyle)

Z łąki do bukietów trafiają
i piękny, czerwony kolor mają.(maki)

Praca plastyczna: Kolorowa łąka