piątek, 16.04.2021 Temat: ,,Kogo spotkamy wiosną na wsi?”

Słuchanie wiersza H. Bechlerowej: Na podwórku

NA WIEJSKIM PODWÓRKU – DZIECI Młodsze – WTOREK 14.04.2020
przedszkouczek.pl
Na podwórku u Władka.                       spruł pończochę babciną,
Jest wesoła gromadka:                       drugi kot - wlazł na płot
długouch pies Raczek                        i pobrudził łapkami pierzynę.
i króliczek, co skacze,                     A od rana już kłopot:
Kurka pstra i kotki dwa,                    trzeba mleka dać kotom,
i na koniec łaciaty prosiaczek.             barszcz zjada pies Raczek,
Ma ten Władek zmartwienie:                  trawę królik, co skacze,
Raczek garnek stłukł w sieni,               kurka pstra - owies ma,
kotek wełnę rozwinął,                       a otręby w korytku - prosiaczek

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

1.Rozmowa z dzieckiem na podstawie wysłuchanego utworu.
- Jak miał na imię chłopiec z wiersza?
- Jak się nazywał pies Władka?
- Co zrobiły zwierzęta?
- Co jadły zwierzęta?

Zabawa ruchowo-naśladowcza Naśladujemy zwierzęta.

pomoce dydaktyczne: dowolny instrument muzyczny, obrazek zwierząt hodowlanych

Dziecko porusza się w rytmie wygrywanym przez rodzina na wybranym instrumencie. Podczas przerwy w grze rodzic pokazuje na obrazku wybrane zwierzę, a dziecko je naśladuje (sposób poruszania się i odgłosy, jakie wydaje).

przedszkouczek.pl

Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi – film edukacyjny

Wzory grafomotoryczne.

pinterest