Piątek 16.04.21 “Na wiejskim podwórku”

Odtwarzanie z pamięci ustawienia zabawek przedstawiających wiejskie zwierzęta, wskazywanie brakującej zabawki. Ustawiamy  na stole, jedną obok drugiej, maskotki przedstawiające wiejskie zwierzęta, np.: krowę, świnkę, kaczkę, konia. Dziecko podaje nazwy zwierząt. Następnie stara się zapamiętać, jakie zwierzęta znajdują się przed nim i jak są ustawione. Rodzic  prosi, aby dziecko odwróciło się tyłem. Zmienia w tym czasie ustawienie zwierząt lub chowa jedno z nich. Dziecko odgaduje, jakiego zwierzęcia zabrakło lub co zmieniło się w ich ustawieniu.

Zabawa ruchowa Jakie to zwierzątko?

Kostka (może być wykonana z papieru  ze ściankami w kolorach: białym, brązowym, różowym, żółtym, czarnym, niebieskim.)

 Pokazujemy  dziecku kostkę, która ma każdą ściankę w innym kolorze: brązowa to źrebię, czarna to cielę, biała to kaczę, różowa to prosię, żółta to kurczę, a niebieska to dowolne młode zwierzę.  Dziecko rzuca kostką i odgaduje nazwę zwierzątka, po czym  naśladuje sposób jego poruszania się i głos.

Zabawa ruchowa Kaczki na spacerze.

Dziecko jest kaczką. Spaceruje po dywanie  w sposób charakterystyczny dla tych zwierząt (w przysiadzie, trzymając się rękami za kostki nóg). Na sygnał rodzica . – uderzenie  w dwa klocki  –kaczka zatrzymuje się i porusza skrzydłami (dziecko wyciąga ręce, zgięte w łokciach, w bok i w szybkim tempie porusza nimi w górę i w dół).

Zabawa ruchowa Dumny kogut.

Dziecko jest  kogutem . Na sygnał : klaśnięcie, kogut porusza się dostojnym krokiem (powoli, idąc noga za nogą), z podniesioną głową, w różnych kierunkach. Na drugi sygnał: dwa klaśnięcia, przystaje, wspina się na palce i woła: Kukuryku!

Zapamiętywanie i powtarzanie nazw obrazków – ćwiczenia pamięci.

Zdjęcia lub obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka.

Układamy na stole dwa lub trzy zdjęcia (obrazki) zwierząt z wiejskiego podwórka. Dziecko wymienia ich nazwy. Następnie  chowamy  obrazki.  Pytamy : Jakie zwierzęta były przedstawione na obrazkach? Po wysłuchaniu odpowiedzi dziecka ponownie umieszczamy obrazki na stole. Dziecko  sprawdza, czy udzieliło poprawnej odpowiedzi. Jeśli dziecko dobrze radzi sobie z wykonywaniem zadania, można zwiększyć liczbę obrazków. Podczas powtórzenia zabawy  zmieniamy co najmniej jeden obrazek.

Gimnastyka buzi i języka

Słuchanie wiersza H. Bechlerowej Na podwórku.

Na podwórku u Władka
jest wesoła gromadka:
długouchy pies Raczek
i króliczek, co skacze,
kurka pstra
i kotki dwa,
i na koniec łaciaty prosiaczek.

Ma ten Władek zmartwienie:
Raczek garnek stłukł w sieni,
kotek wełnę rozwinął,
spruł pończochę babciną,
drugi kot
wlazł na płot
i pobrudził łapkami pierzynę.

A od rana już kłopot:
trzeba mleko dać kotom,
barszcz zjada pies Raczek,
trawę królik, co skacze,
kurka pstra
owies ma,
a otręby w korytku – prosiaczek.

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

  • Jak miał na imię chłopiec z wiersza?
  • Jak się nazywał pies Władka?
  • Jakie jeszcze zwierzęta miał Władek?
  • Co zrobiły zwierzęta?
  • Co jadły zwierzęta?

Piosenka Rolnik sam w dolinie