Piątek 24.04 – “Jestem przyjacielem przyrody”

Zabawa ruchowa “Gimnastyka Smyka”

Słuchanie wiersza B. Formy “Dzieci dbają o środowisko”.
W zgodzie z przyrodą
żyją wszystkie dzieci.
Kochają jasne słonko,
które na niebie świeci.
Nie łamią gałęzi,
dbają o rośliny,
podczas wycieczek do lasu
nie płoszą zwierzyny.
Często też dorosłym
dobry przykład dają –
w wyznaczonych miejscach
śmieci zostawiają

Quiz dydaktyczny Jak dbamy o przyrodę?
Rodzic mówi zdania. Dzieci potwierdzają prawidłową odpowiedź, wstając i mówiąc: Tak!, a nieprawidłową – pozostając w bezruchu (siedzą na dywanie) i mówiąc: Nie! Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dzieci uzasadniona.
Przykładowe zdania:
−Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza.
−Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich nie ma – do kosza.
−Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta.
−W lesie wolno krzyczeć.
−Warto sadzić kwiaty w ogrodzie.

Stworzenie kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza.
Rodzic ponownie czyta wiersz, dzieci omawiają pozytywne zachowania, które mogą świadczyć o tym, że są przyjaciółmi przyrody. Następnie przyklejają obrazki na kartce. Jeśli mają jakieś pomysły, mogą je narysować.