PRACA DOMOWA

1. Analiza i synteza słuchowa słowa mama.

  • Dzielenie słowa mama na sylaby.
  • Dzielenie słowa mama na głoski.
  • Co słychać na początku słowa mama?
  • Z ilu głosek składa się słowo mama?

2. Ćwiczenia słuchowe – Wszystko na głoskę m.

Szukamy przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na głoskę m. Wskazujemy i nazywamy znalezione przez siebie przedmioty.

3. Zabawa ,,Dokończ słowo”.

Rodzic podaje pierwszą sylabę jakiegoś słowa, a dziecko kończy słowo, podając drugą sylabę.

Np.

ma- …ma, …pa, ….zak, ….sa

mo- …tyl, …wa, …rze, …le

me- …wa, …dal, ….ta, ….tal

mu- …cha, …ry, …zyk, …ły

4. Syntezowanie ostatnich sylab z podanych słów.

komar , wata.

Podanie otrzymanego imienia – Marta.