„SPRZĄTANIE ŚWIATA – 2019”

W tegorocznej Akcji Sprzątania Świata 2019 wzięło udział około 4300 osób. Uczestnikami byli nauczyciele i ich wychowankowie jak również przedszkolaki, którzy jak co roku z radością posprzątali teren wokół swojego przedszkola.

Szkoły uczestniczące w akcji posprzątały wybrane przez siebie miejsca były to między innymi: tereny wokół kościoła,  przyszkolne parkingi i tereny wokół szkół, parki, tereny placów targowych, przydrożne ulice i lasy oraz place zabaw.

Ze wszystkich terenów objętych sprzątaniem zebrano 313 szt. worków przeznaczonych na tworzywa sztuczne, 251 szt. worków ze szkłem oraz 354 szt. worków z odpadami zmieszanymi. Razem zebrano 918 szt. worków.

Przedszkole nr. 10

Dodatkowo oprócz samego sprzątania w szkołach zostały przeprowadzone pogadanki, prezentacje oraz warsztaty o tematyce „Zero Waste” co  w dosłownym znaczeniu oznacza  „brak śmieci” oraz „zero marnowana”. Uczniowie zostali zaznajomieni w  jaki sposób należy postępować z odpadami, jakie działania podjąć aby ograniczyć  ich ilość, oraz jak ponownie wykorzystać odpady będące surowcem dając im drugie życie. W jednej ze szkół zaprezentowano filmy edukacyjne podejmujące tematykę elektroodpadów pod tytułem „Miasto bez Elektrośmieci” jak również „Co każdy ze śmieciami robić powinien”.

W tym roku przekazaliśmy do szkół informację o możliwości wzięcia udziału w programie „Zielona Stopa Filantropa”, którego celem jest zbiórka zużytych i niepotrzebnych telefonów komórkowych. Pozyskane środki z realizacji projektu zostaną przeznaczone na zakup nowego energooszczędnego sprzętu AGD w placówkach objętych w/w programem. Chęć przystąpienia do programu „Zielona Stopa Filantropa” potwierdziło 8 placówek w tym jedno przedszkole.

Przedszkole nr. 10

Mamy nadzieję że w/w działania uświadomią wszystkim jak bardzo ważne jest odpowiednie segregowanie odpadów oraz ich ograniczenie poprzez szukanie nowych bezśmieciowych rozwiązań typu: chodzenie na zakupy z własną materiałową torbą, odmawianie jednorazowych toreb plastikowych, stosowanie opakowań do wielokrotnego użytku, niemarnowanie czyli kupowanie tyle ile potrzeba, naprawianie a nie wyrzucanie itp. To pierwsze małe kroki jakie może podjąć każdy z nas, aby postępować i żyć według zasady „Zero Waste”. Dzięki temu  środowisko, w którym żyjemy będzie zdrowsze, piękniejsze i czyste.