Środa 08.04.2020

1.Na początek dnia Zabawa “Ciepło, zimno” pod hasłem : SZUKAMY JAJKA 🙂

Do zabawy potrzebujemy jajka ugotowanego na twardo.
Dziecko szuka jajka ugotowanego na twardo, które zostało ukryte w
wybranym pomieszczeniu w domu. Rodzic naprowadza szukającego na
ukryty przedmiot, stosując określenia: ciepło, cieplej, najcieplej, gorąco,
zimno, zimno, najzimniej.

2.Ćwiczenie oddechowe – „Baranek.”
Dla dziecka przygotowujemy: szablon baranka, słomkę, skrawki białego
papieru.
Dziecko zajmuje miejsce przy stole. Przed dzieckiem znajduje się szablon
baranka. Obok baranka zostają umieszczone małe kawałki białego papieru.
Dziecko za pomocą słomki przenosi kawałki papieru na szablon baranka. Nie
pomaga sobie rękami.

Siejemy świateczną rzeżuchę 🙂