ŚRODA 10.06.2020

Karta pracy, cz. 4, s. 75.
Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie kolorowania kredek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.
• Zabawa Wakacje.
Dla każdego dziecka: kartka, kredki.
Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem
zdania: Wakacje muszą być słoneczne. Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka
i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być pachnące. Rysowanie w lewym górnym rogu
kartki lodów i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być słodkie. Rysowanie w ostatnim,
pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. Określanie, który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach.

Zajęcia 2. Co najbardziej podobało mi się w przedszkolu – rysunek.
• Zabawa Dokończ zdania.
Rodzic rozpoczyna zdania, a dzieci je kończą. Np.: W przedszkolu lubiłem/
lubiłam… W przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… W przedszkolu czułem się/czułam się…
• Wypowiadanie się dzieci na temat: Co najbardziej podobało mi się (wśród zdarzeń w ciągu
roku) w przedszkolu.
Zdjęcia, obrazki.
Rodzic pokazuje zdjęcia zrobione podczas uroczystości, wycieczek, ciekawych zajęć w przedszkolu. Dzieci oglądają je, wspominają. Wypowiadają się swobodnie na temat.
• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.
Karta pracy, cz. 4, s. 76
Rysowanie tego, co podobało się w przedszkolu. Wskazywanie obrazków zgodnie z kolejnością pór roku.
• Wykonanie prac przez dzieci.

Karta pracy, cz. 4, s. 77.
Czytanie tekstu z rodzicem lub samodzielnie. Rozmowa na temat tego, co dzieci poznały w przedszkolu. Rysowanie słoneczek po śladach. Kolorowanie rysunków.

Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 80.
Ćwiczenia w czytaniu.
Dzieci czytają samodzielnie lub z pomocą rodzica.Rysowanie po śladach.

Nauka piosenki pt ” Niech żyją wakacje”

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka i kajak, i skakanka, będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali, w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.