Środa 13.05: ,,Co dzieje się na łące”?

Nauka I zwrotki piosenki: Mała biedroneczka

Dziecko słucha nagrania pierwszej zwrotki piosenki. Powtarza za rodzicem słowa trzech pierwszych wersów wyklaskiwaniem, a podczas ostatniego wersu tupie. Śpiewa pierwszą zwrotkę i refren.

Zabawa dydaktyczna: Policz, ile jest?…

koperta z liczmanami – sylwetami owadów, duża kostka do gry z oczkami – od 1 do 4 (lub do 5)

Dziecko otrzymuje od rodzica kopertę, w której są liczmany – sylwety owadów, podaje ich nazwy. Dziecko wyjmuje z koperty tyle liczmanów, ile oczek jest wyrzucone na kostce. Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania.

Ćwiczenia ruchowe

Chusteczki szyfonowe lub inne

Ćwiczenie z krążeniem ramion
Dziecko stoi w rozkroku, plecy ma proste-łopatki ściągnięte. Trzyma chusteczkę w prawej dłoni, zatacza wyprostowaną ręka duże koło. Następnie przekłada chusteczkę do lewej dłoni powtarza ćwiczenie.

Ćwiczenia z elementem przeskoku
Dziecko kładzie chusteczkę na podłodze i przeskakuje przez nią obunóż: raz z jednej, raz z drugiej strony.

Ćwiczenia grafomotoryczne: Te, co fruwają na łące

Dziecko wybiera rysunek, wkłada do koszulki, rysuje flamastrem po zaznaczonym śladzie, bez odrywania ręki, zwierzęta łąki: motyla i biedronkę.

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-motyl-02.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Biedronka-1.pdf

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych

Oglądanie i zbieranie egzemplarzy roślin rosnących w okolicy domu. Zasuszanie ich między kartkami z gazety.

Praca plastyczna: Owady na łące

plastelina lub glina, zielona krepina, nożyczki, tektura lub sztywny karton

Dziecko wyrabia plastelinę w dłoniach, nadając jej plastyczną formę. Wykonują podobiznę owada mieszkającego na łące, np. motyla, pszczołę, osę, mrówkę, bąka, żuka, muchę. Wykonuje makietę łąki – nacina zieloną krepinę, umieszcza na niej swoje prace.

Zabawa z pokazywaniem: Lata mucha

Rodzic recytuje rymowankę, a dziecko głaszczą części ciała wymienione w rymowance

Lata mucha koło ucha,
lata bąk koło rąk,
lecą ważki koło paszki,
lata pszczoła koło czoła,
lata mucha koło brzucha,
lecą muszki koło nóżki,
biegną mrówki koło główki,
pełznie gąsieniczka koło policzka.