Środa 31.03.21 “Stół wielkanocny”

  1. Ćwiczenia poranne

2. Obrusy wielkanocne – malowanie watką wzorów na kartce.

Układamy na stole przed dzieckiem białą kartkę – obrus. Przygotowujemy farby w miseczkach. Proponujemy dziecku ozdobienie wielkanocnego obrusa kolorowymi wzorami. Dziecko bierze do ręki spinacz do bielizny, chwyta nim kawałek watki kosmetycznej, macza delikatnie watkę w farbie i za jej pomocą robi na obrusie kolorowe wzory. Wykorzystane kawałki watki układa na plastikowej tacy. Przestrzega zasady, że do farby w jednym kolorze wykorzystuje jeden kawałek watki.

3. Stół wielkanocny – zajęcia matematyczne.

Po pięć: talerzy, łyżek, widelców , kubeczków , wazon z baziami, rzeżucha w doniczce, baranek z cukru, obrus.

Ustawiamy przed dzieckiem mały stolik. Nakrywamy go białym obrusem. Proponujemy dziecku przygotowanie wielkanocnego stołu dla pięciu osób. Dziecko ustawia na stole odpowiednią liczbę talerzy, sztućcy, kubeczków. Na środku stołu umieszczają np. plastikowy wazon z palemką, a obok wazonu – rzeżuchę w doniczce i baranka z cukru.

4. Potrawy wielkanocne – odnajdywanie obrazków przedstawiających potrawy wielkanocne (za pomocą instrukcji słownych).

Obrazki lub zdjęcia przedstawiające charakterystyczne dla Świąt Wielkanocnych potrawy, np.: jajko, kiełbasę, babkę (ciasto), mazurka, kolorowy sznurek, wycięte z czerwonego papieru koło lub czerwony krążek.

Układamy na dywanie pole kratkowane z kolorowego sznurka, np. 6 x 6 (każda kratka musi być takiej wielkości, aby dziecko mogło stanąć w niej swobodnie obiema stopami). W dowolnych kratkach układamy obrazki przedstawiające potrawy wielkanocne. Zaznaczamy początek trasy (wejście do kuchni) wyciętym z papieru czerwonym kołem lub czerwonym krążkiem.

Proponujemy dziecku pomoc w przeniesieniu potraw z kuchni na stół wielkanocny. Dziecko za pomocą instrukcji słownej przekazanej przez rodzica , np.: dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu, dwa kroki w bok, przemieszcza się z kratki do kratki, podnosi pierwszy obrazek, który napotkało, wypowiada nazwę przedstawionej na nim potrawy, dzieląc ją rytmicznie na sylaby, a następnie układa obrazek na stole. Jeśli dziecko będzie zainteresowane zabawą, a w kratkach nie będzie już obrazków, możemy w każdej chwili dołożyć takie same obrazki, wyjaśniając dzieciom, że zabrakło jedzenia na stole i trzeba go więcej przynieść z kuchni. Dziecko może również spróbować samo doprowadzić mamę, tatę lub rodzeństwo do wybranego przez siebie zdjęcia.

5. Ukryte jajka – odszukiwanie ukrytych w pokoju sylwet jajek. Określanie ich położenia.

Wyrażamy zadowolenie z liczby potraw znajdujących się na wielkanocnym stole. Wypowiadamy jednak prośbę gości, którzy chcieliby, aby na wielkanocnym stole znalazło się więcej jajek. Dziecko poszukuje wyciętych z żółtego papieru sylwet jajek, które rodzic umieścił wcześniej w różnych miejscach pokoju. Dziecko kiedy odnajdzie sylwetę jajka, określa miejsce, gdzie została ona znaleziona. Następnie dziecko układa sylwety jajek na talerzyku , który znajduje się na stole, ale w taki sposób, aby na nim nie było więcej niż pięć sylwet. Jeśli zostaną niewykorzystane sylwety, dziecko odkłada je na środek stołu.

6. Serwetki wielkanocne – układanie wzoru z sylwet kolorowych jajek.

Koperty z wyciętymi dzień wcześniej przez dzieci sylwetami pisanek, słomka, koperta i biała kartka, na której w dolnym rogu jest narysowana jakaś liczba kropek (od 3 do 5).

Proponujemy dziecku zaprojektowanie wzoru na serwetkach wielkanocnych. Układamy przed dzieckiem białą kartkę, na której, w dolnym rogu, jest narysowana dowolna liczba kropek – od 3 do 5 (kartka jest ułożona poziomo). Dajemy koperty, w których znajdują się wycięte dzień wcześniej sylwety pisanek oraz słomki. Dziecko wyjmuje z kopert sylwety pisanek i układa je obok kartek. Następnie za pomocą słomek przenosi na kartkę tyle sylwet jajek, ile kropek jest narysowanych w dolnym rogu kartki – ozdabia serwetę. Kolejno liczy głośno, ile elementów jest w jego wzorze z pisanek.

7. Wielkanocni goście – zabawa paluszkowa.

Dzieci siedzi na dywanie rodzic  mówi rymowankę, dziecko pokazuje odpowiednią liczbę palców  i odpowiadają na pytania.

Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się skończyło.

8. Kolorowe jajka.
Zabawa z klamerkami. Dziecko przypina odpowiednią klamerkę na kolor, w którym jest jajko, bądź gdzie dany kolor występuje na jajku.