Środa 24.02.21 Temat: Kto buduje budynki?

Cele główne: rozwijanie umiejętności matematycznych; poznanie wybranych zawodów związanych z budownictwem; rozwijanie sprawności fizycznej.

  1. Zabawa matematyczna “Ile pięter ma ta wieża?” Rodzic pokazuje dziecku, jaką wieżę zbudował. Niestety, ma problem, ponieważ nie wie, ile ma on pięter. Prosi dziecko o pomoc w przeliczaniu. Rodzic może także zadawać pytania o kolor wskazanych pięter.

2. Wypowiedź dziecka na podstawie obejrzanych zdjęć. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedstawiające różne budowle. Następnie prosi, aby wybrało najładniejszy jego zdaniem budynek i uzasadniło swoje zdanie.

3. Zabawa ruchowa “Tańcz … i stop”

4. Praca na podstawie obejrzanego obrazka. Rodzic zadaje dziecku pytanie, co przedstawia obrazek, a następnie, co przedstawia zdjęcie. Po otrzymaniu odpowiedzi prosi, aby dziecko wskazało podobieństwa (np. ten sam zawód) i różnice (np. inny kolor roboczych spodni).

5. Zapoznanie z zawodem architekta. Rodzic pokazuje obrazek przedstawiający architekta i zadaje pytanie o to, kim jest ta osoba i czym się zajmuje. Jeśli dziecko nie wie, sam mu to opowiada i pokazuje przykładowy plan budowy.

6. Tworzenie budowli z klocków (zgodnie z rysunkiem). Zadaniem dziecka jest narysowanie bloku, który następnie będzie budować z klocków. Rodzic powinien zaprezentować sposób wykonania zadania, np. rysuje blok który ma 4 piętra i buduje wieżę z 4 klocków.

7. Zabawa ruchowa z elementem skoku – Krawiec. Rodzic rozkłada na dywanie np. kawałek sznurka, skakanke… Zadaniem dziecka jest takie “szycie” (przeskakiwanie) przez całą jej długość, jak opisze rodzic, np. z lewej na prawą stronę, naprzemiennie; na jednej nodze itp.

8. Zabawa relaksacyjna – Masażysta. Dziecko leży na brzuchu, rodzic gładzi całymi dłońmi jego plecy lub np. stuka w nie palcami. Po jakimś czasie następuje zamiana.