Tydzień V “W świecie bajek”

Wtorek 30.06.2020r “Pocahontas”

1.. Ćwiczenia poranne

2. Bajka “Pocahontas”

https://vider.info/vid/+fxnecvv

Rozmowa na temat bajki. Rodzic tłumaczy dziecku:
– że należy szanować przyrodę i żyć z nią w zgodzie,
– że wojna do niczego nie prowadzi,
– że nie należy oceniać ludzi po kolorze skóry

3. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Samochody”.
Dzieci biegają w różnych kierunkach, naśladując rękami poruszanie kierownicą. Wydają odgłosy poruszającego się samochodu: brr, brr lub brum, brum. Na sygnał – uderzenie w bębenek – zatrzymują się i trąbią: pi, pi, pi. Dwa uderzenia są sygnałem do ponownego poruszania się.
4. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – “Trawa i chmury”.
Na hasło: Trawa, dzieci przykucają; na hasło: Chmury, stają na palcach, wyciągają ręce w górę i poruszają nimi w prawo i w lewo – naśladują chmury płynące po niebie.

5. Praca plastyczna przy pomocy rodzica “Pióropusz”