Tydzien V “W świecie bajek”

Poniedziałek 29.06.2020 “Aladyn”

1. Ćwiczenia poranne

2. Bajka “Aladyn”


https://www.youtube.com/watch?v=4L0bffltABY

3. Zabawa ruchowa z elementem skoku – „Przeskakujemy morskie fale”
Dziecko wykonuje skok obunóż do przodu – naśladuje przeskakiwanie fal.

4. Zabawy matematyczne z Dżinem

5. Zabawa ruchowa

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – „Szukamy muszelek”
Dziecko naśladuje chodzenie na czworakach po wodzie, szuka muszelek; co
pewien czas wykonuje klęk prosty i wyciągają otwarte dłonie przed siebie –pokazuje uzbierane muszelki.