WTOREK 09.06.2020

.1.Ćwiczenia poranne – zestaw nr 39. Bębenek. • Zabawa orientacyjno-porządkowa Samochody. Dzieci biegają w różnych kierunkach, naśladując rękami poruszanie kierownicą. Wydają odgłosy poruszającego się samochodu: brr, brr lub brum, brum. Na sygnał – uderzenie w bębenek – zatrzymują się i trąbią: pi, pi, pi. Dwa uderzenia są sygnałem do ponownego poruszania się. • Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Trawa i chmury. Na hasło: Trawa, dzieci przykucają; na hasło: Chmury, stają na palcach, wyciągają ręce w górę i poruszają nimi w prawo i w lewo – naśladują chmury płynące po niebie. • Ćwiczenie tułowia – skręty – Śledzimy lot samolotu. Dzieci siedzą skrzyżnie. Jedną rękę mają na kolanach, a z drugiej tworzą daszek nad oczami. Wykonują skręt tułowia i głowy uniesionej do góry w jedną, a następnie w drugą stronę – obserwują lot samolotu. • Ćwiczenie równowagi – Rysujemy koła. Dzieci, w staniu na jednej nodze, rysują stopą w powietrzu małe koła i duże koła. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą.

2.Karta pracy, cz. 4, s. 73.
Kończenie rysowania szlaczków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby (lub na głoski).

Zajęcia 1. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków.
Patyczki w różnych kolorach, moga byc klocki lego, lub inne klocki, zapałki itp.znaki, liczby.
Dzieci biorą sobie po tyle patyczków, ile mają palców u rąk, i siadają w kole.
• Układanie z patyczków kształtów figur geometrycznych.
Dzieci układają z patyczków trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określają, ile patyczków potrzebowały do ułożenia kształtu każdej figury.
• Układanie patyczków według kolorów.

Dzieci liczą patyczki w każdym kolorze. Podają całkowitą liczbę patyczków,
mówiąc np., 3 patyczki czerwone dodać
4 patyczki zielone i dodać 3 patyczki żółte
to razem 10 patyczków.

Układanie działania ilustrującego liczbę
patyczków. Np.
3 + 4 + 3 = 10

• Odkładanie patyczków, np. w kolorze żółtym.

Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc:
10 odjąć 3 to siedem.

Układają działanie:
10 – 3 = 7

• Odkładanie patyczków, np. czerwonych.

Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc:
7 odjąć 3 to cztery.

Układają działanie:
7 – 3 = 4

Dalsze ćwiczenia przeprowadzamy analogicznie.

Karta pracy, cz. 4, s. 74.
Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i mówienie, co
Ada robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości. Wymienianie kolorów kredek.
• Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak “Rok”.
Podczas recytacji wiersza rodzic nazywa miesiące, wypowiadając nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami. Dzieci podają głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. Podczas
ponownego słuchania wiersza klaszczą, kiedy usłyszą nazwę miesiąca.

W styczniu Nowy Rok przychodzi,
często mrozem grozi.
W lutym czyni tak samo.
W marcu bywa jak w garncu (…).
Kwiecień z majem
w zieleni skąpane (…).
Czerwiec obiecuje
radości wiele, bo
– moi przyjaciele –
lipiec i sierpień to wakacji czas (…).

Wrzesień i październik
zmieniają kolory ziemi (…).
W listopadzie
smutek na drzewach się kładzie.
A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok
żegna się i… zaprasza Nowy Rok. (…)