WTOREK 12.05 ,,Biedroneczki”

Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki: Mała biedroneczka

1.Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę.
,,Uratuję cię biedronko, a ty mi coś przynieś”.

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba,
przynieś mi kawałek chleba.

2. Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę.
,,Uratuję cię biedronko, a ty mi coś przynieś”.

Ref.: Biedroneczko, leć…

3. Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapała ją żaba i po wodzie płynie.
,,Uratuję cię biedronko, a ty mi coś przynieś”.

Ref.: Biedroneczko, leć…

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu

  • Gdzie latała mała biedronka?
  • Ile kropek miała mała biedroneczka?
  • Jakie zwierzęta spotkała na łące?
  • Co powiedziało jej każde zwierzątko?

Nauka refrenu piosenki: Mała biedroneczka fragmentami, metodą ze słuchu

Dziecko powtarza za rodzicem fragmenty tekstu. Potem nadal za rodzicem śpiewa te fragmenty. Jeśli dziecko chce, może na koniec zaśpiewać refren samodzielnie.

Zabawa językowa: Polne rośliny

Rodzic prezentuje trzy obrazki (mniszek pospolity, chaber, mak) i nazywa te rośliny. Wspólnie z dzieckiem dzieli rytmicznie (na sylaby), każdą nazwę. Następnie, jeśli to możliwe, prezentuje żywe okazy i prosi dziecko, aby wypowiedziało się na ich temat (mogą to być skojarzenia, wypowiedzi dotyczące wyglądu, zapachu itp.)

Obserwacje przyrodnicze

Dziecko podczas spaceru obserwuje przyrodę wokół siebie i dzieli się swoimi wrażeniami. Jest to również dobra okazja do przypomnienia zasad dbania o przyrodę i właściwego zachowywania się wobec zwierząt. Dziecko może także obserwować otoczenie za pomocą lupy, np. sprawdzić, co widzi w trawie, w ziemi.

Ćwiczenie motoryki małej: Biedronka

Dziecko:

  • nazywa kolory, których używa do kolorowania rysunku,
  • koloruje biedronkę