Wtorek 19.05 – “Mama i tata”

Poranna gimnastyka – “Poranny rozruch”

Wprowadzenie – wypowiedzi na temat obrazka.
Obrazek przedstawiający dwie dorosłe osoby (w domyśle: mamę i tatę).
R. prezentuje dzieciom obrazek. Pyta: Jak myślicie – kto to może być? Czy to może być mama i tata? Dlaczego? Następnie prosi dziecko aby opisało wygląd przedstawionych osób.

Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Mama i tato (sł. i muz. B. Forma).

1. Wyruszamy z mamą
na wielką wyprawę,
będzie czasu wiele
na wspólną zabawę.

Ref: Razem z rodzicami
chcę poznawać świat
i nie ważne wcale,
że mam mało lat.

2. Na wycieczkę tato
zabierze mnie dzisiaj.
Jedzie z nami mama
i siostra Marysia.
Ref: Razem z rodzicami….

3. Czuję się bezpiecznie
zawsze z rodzicami,
jeśli chcesz, zapraszam,
zostań dzisiaj z nami.
Ref: Razem z rodzicami…

“Mama i tata” (sł. i muz. B. Forma)

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
−Gdzie wyruszają dzieci?
−Co chce robić dziecko?
−Jak ma na imię siostra?
−Jak się czuje z rodzicami dziecko?
−Jaka była ta piosenka: skoczna i wesoła czy powolna i smutna?

Zabawa z elementem pantomimy Taki duży, taki mały…
Zadaniem dziecka jest pokazanie dużego zwierzęcia (np. słonia) lub małego (np. myszy) jedynie za pomocą mimiki i gestów. Jeśli zadanie sprawia trudności, można dopuścić do tego także wydawanie charakterystycznych odgłosów. Rodzic/rodzeństwo dzieci odgadują, co to jest i określają, czy jest to duże, czy małe zwierzę

Zadanie dla grupy Motylki

Praca z obrazkami Rodziny zwierząt.
R. pokazuje dziecku na ekranie obrazki rodzin zwierząt. Prosi dziecko, aby nazwało trójkę zwierząt z jednej rodziny (mama, tata, dziecko)

Zadanie dla Grupy Biedronki

Historyjka obrazkowa Ptaki w gnieździe.
Wyprawka plastyczna, karta C.
Dzieci oglądają czteroobrazkową historyjkę i opowiadają jej treść. R. może poprosić o uzasadnienie przez dzieci konieczności proszenia o pomoc osób dorosłych w pewnych sytuacjach (jak ta w historyjce).

Karta pracy “Rybka wraca do domu” – dla wszystkich 😉