Wtorek 2.03.2021r. Temat: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

1. Ćwiczenia oddechowe ,,Dźwięki węża”.

Dzieci nabierają powietrze nosem, wypuszczają je ustami i wypowiadają głoskę ssssyyy……

2. Rozwiązywanie zadań  tekstowych metodą symulacji.

Dzieci dostają liczmany (np. klocki). Dziecko wybiera sobie 10 klocków. Rodzic mówi zadania a dziecko stara się je rozwiązać, dokładając klocki lub je odkładając.

Przykładowe zadania:

1.Opiekun dał nosorożcowi 7 jabłek (dziecko układa przed sobą 7 klocków). Potem dał mu jeszcze 3 jabłka (dokładają trzy klocki). Ile razem jabłek dał nosorożcowi opiekun?

Dzieci liczą klocki i odpowiadają na pytanie. Opiekun dał nosorożcowi 10 jabłek, bo 7 i 3 to dziesięć. Układają działanie: 7+3=10.

2. W zoo na wybiegu biegało 6 małpek. Potem przybiegły jeszcze cztery małpki. Ile małpek jest teraz na wybiegu?

Podobnie jak w poprzednim zadaniu, dzieci układają przed sobą sześć klocków, potem dokładają cztery klocki. Układają działanie 6+4=10.

3. Na wybiegu w zoo bawiło się 10 małpek. 5 małpek schowało się do domku. Ile małpek bawi się teraz na wybiegu w zoo?

Dzieci układają przed sobą 10 klocków. Potem odsuwają 5 klocków. Układają działanie: 10-5=5.

4. 10 morsów wygrzewało się przy basenie.8 morsów weszło do basenu. Ile morsów wygrzewa się teraz przy basenie?

Dzieci układają przed sobą 10 klocków. Potem odsuwają 8 klocków. Układają  działanie: 10-8=2.

3. Ćwiczenia gimnastyczne:

– Ćwiczenia mięśni brzucha – Jak najdalej w przód.

Dzieci w siadzie prostym, kręgle trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, sięgając rękami z kręglami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).

– Skręty – Na prawa, na lewo.

Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle na głowach, podtrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo, co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów kręgli.

– Skrętoskłony – Witamy stopy.

Dzieci w siadzie rozkrocznym, kręgle trzymają oburącz w górze, wykonują skrętoskłony do lewej stopy – przywitanie jej kręglem, wyprost. Wykonują skrętoskłon do prawej stopy- przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan, kręgle trzymać obiema rękami).

– Ćwiczenie mięśni grzbietu – Oglądamy kręgle.

Dzieci w leżeniu przodem, trzymają kręgle w obu rękach, przed głowami. Unoszą głowy, prostują ręce. Oglądają kręgle, wytrzymują przez chwilę. Potem wracają do leżenia  i odpoczywają.

– Ćwiczenie mięśni brzucha – Spotkanie.

Dzieci w leżeniu tyłem, trzymają kręgle w obu rekach wyciągniętych za głowami. Jednocześnie wznoszą obie ręce i nogi – dążą do spotkanie nóg z kręglem. Potem powracają do pozycji wyjściowej.

– Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha – Z nóg do rąk.

Dzieci w leżeniu tyłem, kręgle trzymają pomiędzy stopami. Przekazują kręgle do rąk, za głowę i powracają do siadu. Ponownie wkładają kręgle między stopy i od nowa wykonują ćwiczenie.

– Ćwiczenie przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy.

Dzieci w siadzie podpartym, kręgle mają pomiędzy stopami (pionowo). Krążą nimi obunóż w prawo i w lewo.

– W siadzie podpartym – dzieci chwytają stopami kręgle i podnoszą je do góry.