Zapraszamy

Drodzy Rodzice!
W związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 2021/2022 serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami które odbędą się w dniu
13.09.2021 o godz. 17:15
Spotkania odbędą się w poszczególnych grupach wiekowych.

Serdecznie zapraszają
Dyrektor Alina Basak oraz Wychowawczynie