Osiągnięcia

 • I  i  II  miejsce oraz 5 wyróżnień w  gminnym  konkursie plastycznym „Obrazki z przeszłości miasta” zorganizowanym przez  Centrum Kultury w Piasecznie.
 • I miejsce w między-przedszkolnym  konkursie  plastycznym  „Jesienne stwory z warzyw i owoców”.
 • III miejsce w  XII Mistrzostwach  Przedszkoli Gminy Piaseczno w Wieloboju Lekkoatletycznym.
 • Dyplom za  udział i  zaangażowanie  w akcję „Sprzątanie Świata 2019.
 • I miejsce i trzy wyróżnienia w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie „Zaczarowany świat Wandy Chotomskiej”
 • wyróżnienie w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie  „W świecie wierszy Wandy Chotomskiej”.
 • . I i III miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Nr 6  „Ojczyzna w oczach małego Polaka”
 • I, II  miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym  pt. „Tradycyjna Palma Wielkanocna”,  zorganizowanym przez Centrum Kultury w Piasecznie.
 • Certyfikat ukończenia  warsztatów   „Dzieci ratują”.
 • VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Sprawdzone przez przedszkolaków” firmy WADER – Zwycięzcami konkursu są dzieci z grup Jeżyki, Żabki, Słoneczka.
 • Między-przedszkolny konkurs plastyczny „Pani Wiosna” :

 I Miejsce – Maja Cichocka  (g. Słoneczka).

III Miejsce – Michalina Chojnacka(g. Kotki).

 • Między-przedszkolny konkurs plastyczny „Niepodległa oczami dziecka”.

 Wyróżnienie – Dawid Ciurysek (g. Słoneczka)

 • Między-przedszkolny konkurs plastyczny „Polska oczami dziecka”:

III Miejsce – Nina Kupisz (g. Biedronki)

 Wyróżnienie  – Michalina Chojnacka (g. Kotki)

 • Konkurs recytatorski przedszkolaków Gminy Piaseczno „Mała Syrenka”:

  Wyróżnienie – Maja Cichocka (g. Słoneczka)

Wyróżnienie – Nina Kupisz (g. Biedronki)

 • Między-przedszkolny konkurs „Kącik patriotyczny”

I miejsce – Grupa Słoneczka

CERTYFIKATY ZDOBYTE PRZEZ PRZEDSZKOLE

 • CERTYFIKAT INNOWACYJNI W EDUKACJI JĘZYKOWO – PLASTYCZNEJ – ZA OTWAROŚĆ NA NOWE TRENDY EDUKACYJNE ORAZ TWÓRCZE PODEJŚCIE DO PRACY
 • CERTYFIKAT MŁODZI PATRIOCI – ZA KRZEWIENIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PATIOTYZMU W KONTEKŚCIE HISTORII PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO

PRZEDSZKOLE REALZUJE RÓWNIEŻ ZADNIA KONIECZNE DO ZDOBYCIA:

 • CERTYFIKATU BEZPIECZNE DZIECKO – BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
 • CERTYFIKATU ZACZYTANE PRZEDSZKOLE