Osiągnięcia

  • VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Sprawdzone przez przedszkolaków” firmy WADER

       Zwycięzcami konkursu są dzieci z grup Jeżyki, Żabki, Słoneczka

  • Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Pani Wiosna”

        I Miejsce – Maja Cichocka  (g. Słoneczka)

        III Miejsce – Michalina Chojnacka(g. Kotki)

  • Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Niepodległa oczami dziecka”

       Wyróżnienie – Dawid Ciurysek (g. Słoneczka)

  • Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Polska oczami dziecka”

                                                                                                III Miejsce – Nina Kupisz (g. Biedronki)

                                                                                                Wyróżnienie  – Michalina Chojnacka (g. Kotki)

  • Konkurs recytatorski przedszkolaków Gminy Piaseczno „Mała Syrenka”

        Wyróżnienie – Maja Cichocka (g. Słoneczka)

        Wyróżnienie – Nina Kupisz (g. Biedronki)

  • Międzyprzedszkolny konkurs „Kącik patriotyczny”

        I miejsce – Grupa Słoneczka

CERTYFIKATY ZDOBYTE PRZEZ PRZEDSZKOLE

  • CERTYFIKAT INNOWACYJNI W EDUKACJI JĘZYKOWO – PLASTYCZNEJ – ZA OTWAROŚĆ NA NOWE TRENDY EDUKACYJNE ORAZ TWÓRCZE PODEJŚCIE DO PRACY
  • CERTYFIKAT MŁODZI PATRIOCI – ZA KRZEWIENIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PATIOTYZMU W KONTEKŚCIE HISTORII PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO

PRZEDSZKOLE REALZUJE RÓWNIEŻ ZADNIA KONIECZNE DO ZDOBYCIA:

  • CERTYFIKATU BEZPIECZNE DZIECKO – BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
  • CERTYFIKATU ZACZYTANE PRZEDSZKOLE