Płatności

Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

  1. Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie.
  2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 8:00 – 13:00
  3. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości 1 zł t.j. w godzinach 7.00-8:00 i 13:00 – 17:00, nie dotyczy dzieci 6 letnich

(dzieci 6 letnie – dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat).

  • Stawka dzienna żywieniowa wynosi 10 zł.
  • Opłata za wyżywienie regulowana jest z góry, opłata za pobyt w przedszkolu (godziny) z dołu (z wyłączeniem godzin 8:00 – 13:00)
  • Opłata za wyżywienie i dodatkowe godziny dokonujemy

do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

Bank Pekao S.A. 77 1240 6351 1111 0010 8769 8362

Opłaty dokonujemy najlepiej dwoma przelewami:

wskazana kwota- tytuł przelewu: wyżywienie, imię i nazwisko dziecka (np. 220 zł , Ania Kowalska wyżywienie wrzesień)

wskazana kwota – tytuł przelewu: godziny, imię i nazwisko dziecka.

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów.

Prosimy o regulowanie należności do 10 każdego miesiąca, w przypadku niedokonania opłaty w wyznaczonym terminie będą naliczane ustawowe odsetki

  • Kwota na RADĘ RODZICÓW (zadeklarowaną po zebraniu rodziców) wpłacamy co miesiąc na konto Rady Rodziców

Bank Millenium : 04 1160 2202 0000 0002 2584 1370

Ważne!

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:45 ze względu na konieczność zliczenia podawanych porcji śniadaniowych.

W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub osobiście.