Płatności

Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2021/2022

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 8:00 – 13:00
 3. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości 1 zł t.j. w godzinach 6.30-8:00 i 13:00 – 17:30, nie dotyczy dzieci 6 letnich

(dzieci 6 letnie – dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat).

Bank Pekao S.A. 77 1240 6351 1111 0010 8769 8362

 • Stawka dzienna żywieniowa wynosi 10 zł.
 • Opłata za wyżywienie regulowana jest z góry, opłata za pobyt w przedszkolu (godziny) z dołu (z wyłączeniem godzin 8:00 – 13:00)
 • Opłata za wyżywienie dokonujemy przez aplikację „zamów posiłek” , opłaty za dodatkowe godziny dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu emailem informacji o kwocie przelewem na konto:
 • Bank Pekao SA 77 1240 6351 1111 0010 8769 8362

opis przelewu za godziny za miesiąc ……., imię i nazwisko dziecka.

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów.

Prosimy o regulowanie należności do 10 każdego miesiąca, w przypadku niedokonania opłaty w wyznaczonym terminie będą naliczane ustawowe odsetki

 • Kwota na RADĘ RODZICÓW (zadeklarowaną po zebraniu rodziców) wpłacamy co miesiąc na konto Rady Rodziców

Bank Millenium : 04 1160 2202 0000 0002 2584 1370

Ważne!

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:45 ze względu na konieczność zliczenia podawanych porcji śniadaniowych.

Szanowni Państwo,

Od 1.05.2021r. wprowadzony nowy system zamawiania i rozliczania posiłków „zamowposilek.pl”. Rejestracja jest już uruchomiona i należy założyć konto.

Aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link:

https://bit.ly/37I5w3R

Rejestracja jest również możliwa na naszej stronie internetowej:

https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki aby otworzyć):

jak się zarejestrować:

jak płacić i zamawiać posiłki:

https://bit.ly/2J7o0xz

Płatności online zostaną wkrótce uruchomione.

Zamówienie na cały miesiąc dla wszystkich przedszkolaków będzie złożone przez intendenta ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc.

Odwołać wyżywienie na poszczególne dni można w aplikacji najpóźniej w dniu wydawania posiłków do godziny 8:30 czyli jeśli dziecka nie będzie w danym dniu przychodziło do przedszkola należy to zrobić w danym dniu do godz. 8:30 lub wcześniej jeśli będzie dłuższa nieobecność na poszczególne dni. W przypadku nieodwołania wyżywienia system naliczy płatność za dany dzień za wyżywienie.

Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony.

Jak to zrobić:

 • w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne) należy wejść w „Sklep Play” (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep „App Store”.
 • następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką
 • kliknąć „zainstaluj” i „otwórz”
 • pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie nadano przy pierwszym logowaniu

W przypadku problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę „Pomoc > Wyślij wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.

W razie pytań prosimy o kontakt przez adres mailowy: sekretariat@przedszkole-10.pl