Płatności

Od 1 kwietnia 2024 w gminie Piaseczno został wprowadzony nowy system obsługi przedszkoli firmy Vulcan.

Do rejestracji wejść i wyjść do/z przedszkola służy aplikacja Obecność VULCAN.

Aby aktywować konto w aplikacji trzeba posiadać kod dostępowy przypisany do dziecka dostępny

w sekretariacie przedszkola.

Instrukcja pobrania, zainstalowania na telefonie aplikacji Vulcan dostępna jest również w sekretariacie.

Rodzic powinien również uzyskać dostęp do Dziennik Vulcan aby po zalogowaniu się miał możliwość sprawdzenia zarejestrowanych godzin pobytu dziecka oraz naliczoną miesięczną opłatę zakończeniu okresu rozliczeniowego miesięcznego.

Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości 1,30 zł nie dotyczy dzieci 6 letnich

(dzieci 6 letnie – dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat).

Bank Pekao S.A. 77 1240 6351 1111 0010 8769 8362

  • Stawka dzienna żywieniowa wynosi 13 zł.
  • Opłata za wyżywienie regulowana jest z góry, opłata za pobyt w przedszkolu (godziny) z dołu
  • Opłaty za wyżywienie dokonujemy przez aplikację “zamów posiłek” ,
  • Opłaty za dodatkowe godziny dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca po weryfikacji kwoty do uregulowania w Dzienniku Vulcan
  • na konto:
  • Bank Pekao SA 77 1240 6351 1111 0010 8769 8362

opis przelewu: za godziny za miesiąc ……., imię i nazwisko dziecka/za wyżywienie za miesiąc ….. ,imię i naziwsko dziecka

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów.

Prosimy o regulowanie należności do 10 każdego miesiąca, w przypadku niedokonania opłaty w wyznaczonym terminie będą naliczane ustawowe odsetki. 

Wpłaty na RADĘ RODZICÓW opłacamy co miesiąc na konto Rady Rodziców

Bank Millenium : 04 1160 2202 0000 0002 2584 1370

Ważne!

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:45 ze względu na konieczność zliczenia podawanych porcji śniadaniowych.

Od 1.05.2021r. wprowadzony został system zamawiania i rozliczania posiłków „zamowposilek.pl”. Rejestracja jest już uruchomiona i należy założyć konto.

Aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link:

https://bit.ly/37I5w3R

Rejestracja jest również możliwa na naszej stronie internetowej:

https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki aby otworzyć):

jak się zarejestrować:

jak płacić i zamawiać posiłki:

https://bit.ly/2J7o0xz

Płatności online zostaną wkrótce uruchomione.

Zamówienie na cały miesiąc dla wszystkich przedszkolaków będzie złożone przez intendenta ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc.

Odwołać wyżywienie na poszczególne dni można w aplikacji najpóźniej w dniu wydawania posiłków do godziny 8:30 czyli jeśli dziecka nie będzie w danym dniu przychodziło do przedszkola należy to zrobić w danym dniu do godz. 8:30 lub wcześniej jeśli będzie dłuższa nieobecność na poszczególne dni. W przypadku nieodwołania wyżywienia system naliczy płatność za dany dzień za wyżywienie.

Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony.

Jak to zrobić:

  • w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne) należy wejść w „Sklep Play” (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep „App Store”.
  • następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką
  • kliknąć „zainstaluj” i „otwórz”
  • pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie nadano przy pierwszym logowaniu

W przypadku problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę “Pomoc > Wyślij wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.

W razie pytań prosimy o kontakt przez adres mailowy: sekretariat@przedszkole-10.pl

UWAGA RODZICE: PONIŻEJ WYJAŚNIENIE MEN W SPRAWIE UBEZPIECZENIA DZIECI od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW)