PONIEDZIAŁEK 27.04.2020

Poniedziałek 27.04.2020

MOJA MIEJSCOWOŚĆ MÓJ REGION”

MAŁE MIASTECZKO”

1.ĆWICZENIA PORANNE

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Pobudka. Dzieci leżą na dywanie – śpią. Na uderzenie w bębenek powoli wstają, prostują się, przeciągają, przecierają oczy, maszerują po sali, aby rozprostować mięśnie; ale chce im się jeszcze spać i na sygnał – dwa uderzenia w bębenek – ponownie zasypiają. • Ćwiczenia z elementem czworakowania Rozrzucone klocki. Dzieci chodzą na czworakach pomiędzy rozłożonymi na dywanie klockami. Co pewien czas prostują się i rozglądają, jak dużo klocków rozłożonych jest na dywanie. • Ćwiczenia tułowia połączone z ćwiczeniem równowagi Zbieramy klocki. • Dzieci spacerują po sali, trzymając krążki na wyciągniętej dłoni w taki sposób, aby im nie spadł. Na uderzenie w bębenek wykonują skłon w przód (nogi proste w kolanach), podnoszą klocek i kładą go na krążku. Na zakończenie zabawy wrzucają klocki do wyznaczonego pojemnika. .

Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko.

W małym miasteczku nie ma wieżowców, schodów ruchomych ni zoo, lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, które śpiewają wesoło. Dokoła rynku stoi rząd domów w siedmiu kolorach tęczy; ruch jest nieduży, spokojnie, miło, czasami pszczoła zabrzęczy.

czyste powietrze pachnie zoelenią, na niebie świeci słoneczko, wszędzie jest blisko ,ludzie się znaja, dbaja o swoje miasteczko.

• Zabawa z rymowanką –Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy “ .

Dzieci wypowiadają rymowankę cicho, głośno, rytmizują ją prostym, wymyślonym przez nie ruchem (np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewają na własną melodię

• Rozmowa na temat wiersza. N. pyta: − Jak wygląda małe miasteczko? − Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? • Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem. Napisy: Jakie jest?, Małe miasto (wioska), Duże miasto. Dzieci podają określenia, samodzielnie lub z pomocą rodzica i układają je (6-latki), jeśli potrafią. Np.: spokojnie, dużo zieleni, nie ma smogu, mało hałasu…(małe miasto/wioska); dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo osób… (duże miasto).

Zajęcia 2. Spacer po swojej miejscowości, osiedlu. Zadaniem dzieci na spacerze jest: − oglądanie i porównywanie budynków mieszkalnych, − zwracanie uwagi na budownictwo jedno- i wielorodzinne, − zachęcanie do obserwacji zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy, − poznawanie nazw mijanych ulic, − przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.

Rozmowa na temat piosenki. : − O jakim miejscu jest piosenka? − Jakie ono jest? − Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”? • Określanie nastroju piosenki. • Określanie charakteru melodii piosenki.. Nauka pierwszej zwrotki i refrenu.

Są na całym świecie miasteczek tysiące i są też wioseczki jak z bajeczki. Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, tam domki, łąki, pola, rzeczki.
Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. Tutaj swoje mam radości i troski.
11
Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. To jest mój kawałek Polski. Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! Taki to mój mały cud!
Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, a w trzecim cicho płyną chmurki.
Ref.: A ja mieszkam…
Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. Ja także kocham miejsce swoje.

Karta pracy, cz. 4, s. 20. Dzieci rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. Następnie naklejają w ramce widokówki, zdjęcia albo rysują ważne miejsca ze swojej miejscowości. Rysują po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.

Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka). Dzieci: Ja dziesięć palców mam, pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami, na pianinie gram. naśladują grę na pianinie, Ja dwie ręce mam, pokazują dłonie, na bębenku gram. uderzają na przemian dłońmi o uda, Ja dziesięć palców mam pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami, i na trąbce gram. naśladują granie na trąbce, Ja dwie ręce mam pokazują dłonie, i zaklaszczę wam. klaszczą.

MIŁEJ PRACY! POWODZENIA 🙂