Erasmus+

Przedszkole Nr 10 w Piasecznie przystąpiło do realizacji Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno na lata 2021 – 2027. Przystąpienie do Akredytacji umożliwia regularne otrzymywanie dofinansowania na działania związane z mobilnością nauczycieli w ramach programu Erasmus+.