Rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.50 Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa.
8.50 – 9.00 Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe i higieniczne
9.00 – 9.30 Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów.
9.30 – 9.40 Czynności samoobsługowe i higieniczne.
9.40 – 10.40 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową. Zajęcia i zabawy edukacyjne,
zajęcia dydaktyczne różnego rodzaju realizowane wg programu wychowawczo-
pedagogicznego.
10.40 – 11.50 Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w języku obcym
nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem.
Zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze.
11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.00 – 12.30 Obiad. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów.
12.30 – 13.20 Relaksacja, odpoczynek. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej,
bajek muzycznych.
13.20 – 14.15 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej,
muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, w teatr.
Zajęcia dodatkowe. Religia.
14.15 – 14.30 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek. Pełnienie dyżurów.
15.00 – 17.30 Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności oraz
zdolnymi. Obserwacja działań dzieci. Zabawy swobodne w ogrodzie lub sali.
Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00