Rekrutacja 2023/2024

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone są w placówce, a po zalogowaniu się rodzica do systemu rekrutacyjnego na stronę internetową Portal Oświatowy – Rekrutacje 2023/2024 (piaseczno.eu) widnieje informacja czy dziecko zostało zakwalifikowane/niezakwalifikowane.

https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/