Rada Rodziców

                  Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca Rady Rodziców –  p. Aleksandra Hofman
  • Wiceprzewodniczący Rady Rodziców- p. Mariusz Jaworski
  • Skarbnik Rady Rodziców –         p. Aleksandra Górska
  • Sekretarz Rady Rodziców –        p. Anna Szymczak- Dolatowska