Rada Rodziców

Przewodnicząca : p. Maciej Piwowarski
Skarbnik : p. Aleksandra Górska
Sekretarz : p. Agata Kraszewska