Rada Rodziców

                  Prezydium Rady Rodziców:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców –  p. Małgorzata Tomecka
 • Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców- p. Aleksandra Hofman
 • Skarbnik Rady Rodziców –         p. Aleksandra Górska
 • Sekretarz Rady Rodziców –        p. Joanna Rudzka

Komisja Rewizyjna:

 • p. Agnieszka Teterycz
 • p. Agnieszka Wójcicka
 • p. Mariusz Chojnacki

           Członkowie Rady Rodziców:

 • p. Anna Szymczak- Dolatowska
 • p. Monika Załęska
 • p. Justyna Kulpa
 • p. Justyna Kaczmarek
 • p. Beata Kucharczyk
 • p. Maciej Piwowarski