Czwartek, 28.05. ,,Kolorowy świat dzieci”

Czwartek, 28.05. Kolorowy świat dzieci

Zabawa dydaktyczna: Rozpoznaj kolory

Obręcze w trzech kolorach, drobne zabawki i przedmioty w kolorach obręczy

Segregowanie przygotowanych drobnych zabawek i przedmiotów ze względu na kolor.

Eksperyment z kolorami: Świat widziany przez różową szybkę

Okulary przeciwsłoneczne, folie w różnych kolorach, wskaźnik laserowy, szklanka kryształowa

Dziecko ogląda otoczenie przez różne filtry: szkła okularów, kolorowe folie i mówi, jak zmieniają się kolory. Rodzic demonstruje promień lasera przepuszczony przez szklankę.

Prezentacja prawidłowej artykulacji głoski ,,w”.

lusterko

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski ,,w”. Zwraca uwagę, aby podczas wymawiania głoski ,,w” nie wybrzmiewała dodatkowo głoska ,,y”. Dziecko powtarza za rodzicem głoskę ,,w”, kontrolując w lusterku pracę języka.

Głoska ,,w” jest głoską wargowo-zębową, powstaje przez zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi i wypuszczenie powietrza przez powstałą w ten sposób szczelinę.

Ćwiczenia oddechowe: Wesoły wiaterek

kolorowa wstążka

Rodzic gra na wybranym przez siebie instrumencie a dziecko, machając wstążką, biega po sali. Kiedy dźwięk instrumentu cichnie, dziecko zatrzymuje się i wciągając powietrze nosem, wydmuchuje je na wstążkę, tak aby się poruszała.

Zabawa sprawnościowa: Pokonaj slalom

arkusz brystolu, marker, pudełko wielkości pudełka od zapałek

Rodzic rysuje trasę slalomu na kartonie. Na linii startu (początek gry), rodzic ustawia pudełko, które dziecko przesuwa nosem, łokciem. Każde przekroczenie linii oznacza wykonanie ćwiczenia gimnastycznego: skłon, przysiad, podskok.